Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Về phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 30/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 10/5/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Về phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ được ban hành ngày 10/5/2010 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 30/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh