Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai

Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số/Ký hiệu: 29/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lào Cai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai V/v Ban hành quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 14/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Lào Cai


Xem chi tiết Quyết định 29/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai