Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
Số/Ký hiệu: 29/2004/QĐ-BGTVT Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 7/12/2004

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa được ban hành ngày 7/12/2004 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 29/2004/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải