Quyết định số 28/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp
Số/Ký hiệu: 28/2007/QĐ-BCN Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/6/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 28/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp V/v Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp được ban hành ngày 12/6/2007 bỏi Bộ Công nghiệp


Xem chi tiết Quyết định 28/2007/QĐ-BCN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 28/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp