Quyết định số 26/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM
Số/Ký hiệu: 26/QĐ-BTM Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 22/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/QĐ-BTM của Bộ Thương mại V/v Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM được ban hành ngày 22/08/2006 bỏi Bộ Thương mại


Xem chi tiết Quyết định 26/QĐ-BTM tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/QĐ-BTM của Bộ Thương mại