Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016
Số/Ký hiệu: 26/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 29/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy chế làm việc của UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 được ban hành ngày 29/07/2011 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 26/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội