Quyết định số 257/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009
Số/Ký hiệu: 257/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 11/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 257/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 được ban hành ngày 11/2/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 257/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 257/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ