Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

Ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trong tỉnh An Giang
Số/Ký hiệu: 25/2007/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Minh Tùng
Ngày ban hành: 4/6/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v Ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trong tỉnh An Giang được ban hành ngày 4/6/2007 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Quyết định 25/2007/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ