Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng

Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 24/2012/QĐ-UBND Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 8/6/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng V/v Về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng được ban hành ngày 8/6/2012 bỏi UBND TP Đà Nẵng


Xem chi tiết Quyết định 24/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng