Quyết định số 2345/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích)
Số/Ký hiệu: 2345/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2345/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem-Pích) được ban hành ngày 23/12/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2345/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2345/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ