Quyết định số 2342/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao
Số/Ký hiệu: 2342/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2342/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tao được ban hành ngày 23/12/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2342/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2342/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ