Quyết định số 231/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia
Số/Ký hiệu: 231/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 231/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia được ban hành ngày 16/10/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 231/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 231/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ