Quyết định số 223/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 223/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 4/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 223/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được ban hành ngày 4/10/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 223/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 223/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ