Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 22/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 28/08/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 28/08/2012 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 22/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội