Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Số/Ký hiệu: 22/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 29/10/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cà Mau Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tuyển dụng trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành ngày 29/10/2012 bỏi UBND Tỉnh Cà Mau


Xem chi tiết Quyết định 22/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau