Quyết định số 22/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh
Số/Ký hiệu: 22/2007/QĐ-BTC Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 3/4/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 22/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh được ban hành ngày 3/4/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 22/2007/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 22/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính