Quyết định số 2135/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam"
Số/Ký hiệu: 2135/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2135/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam" được ban hành ngày 22/11/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2135/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2135/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ