Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí.
Số/Ký hiệu: 21/2007/QĐ-BTC Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí. được ban hành ngày 29/03/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 21/2007/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính