Quyết định số 21/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Ban hành “Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp”
Số/Ký hiệu: 21/2007/QĐ-BCN Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 21/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp V/v Ban hành “Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp” được ban hành ngày 23/05/2007 bỏi Bộ Công nghiệp


Xem chi tiết Quyết định 21/2007/QĐ-BCN tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 21/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp