Quyết định số 206/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Srêpok 3
Số/Ký hiệu: 206/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 206/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án thủy điện Srêpok 3 được ban hành ngày 20/02/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 206/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 206/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ