Quyết định số 205/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây
Số/Ký hiệu: 205/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 5/9/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 205/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây được ban hành ngày 5/9/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 205/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 205/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ