Quyết định số 202//2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 202//2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 202//2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành ngày 31/08/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 202//2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 202//2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ