Quyết định số 2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng
Số/Ký hiệu: 2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 1/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng được ban hành ngày 1/12/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ