Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ

V/v Quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Số/Ký hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Người ký: Hà Kế San
Ngày ban hành: 20/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Phú Thọ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ V/v V/v Quy định tiêu chí học sinh dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành ngày 20/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Phú Thọ


Xem chi tiết Quyết định 20/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ