Quyết định số 197/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Số/Ký hiệu: 197/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 18/02/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 197/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được ban hành ngày 18/02/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 197/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 197/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ