Quyết định số 1961/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015"
Số/Ký hiệu: 1961/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1961/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015" được ban hành ngày 25/10/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1961/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1961/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ