Quyết định số 1959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1959/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về viêc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 25/10/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1959/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ