Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Số/Ký hiệu: 1956/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/11/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được ban hành ngày 27/11/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1956/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ