Quyết định số 195/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 195/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 195/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây đến năm 2020 được ban hành ngày 25/08/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 195/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 195/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ