Quyết định số 1873//QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1873//QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 31/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1873//QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 31/12/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1873//QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1873//QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ