Quyết định số 1857/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 1857/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1857/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 được ban hành ngày 28/12/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1857/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1857/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ