Quyết định số 1856/QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
Số/Ký hiệu: 1856/QĐ- TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1856/QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt được ban hành ngày 27/12/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1856/QĐ- TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1856/QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ