Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lai Châu

Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 18/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 19/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lai Châu Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lai Châu V/v Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 được ban hành ngày 19/07/2011 bỏi UBND Tỉnh Lai Châu


Xem chi tiết Quyết định 18/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lai Châu