Quyết định số 171/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010
Số/Ký hiệu: 171/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 171/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 được ban hành ngày 24/07/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 171/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 171/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ