Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
Số/Ký hiệu: 17/2007/QĐ-BTC Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/03/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt được ban hành ngày 21/03/2007 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 17/2007/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính