Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương

Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020
Số/Ký hiệu: 17/2007/QĐ-BCT Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 31/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương V/v Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 được ban hành ngày 31/12/2007 bỏi Bộ Công thương


Xem chi tiết Quyết định 17/2007/QĐ-BCT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương