Quyết định số 1685/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1685/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/11/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1685/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 19/11/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1685/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1685/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ