Quyết định số 168/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 168/QĐ - TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/01/2010

Ngày có hiệu lực: .DOC

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 168/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ được ban hành ngày 28/01/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 168/QĐ - TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 168/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ