Quyết định số 1656/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 1656/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 6/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1656/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt danh mục quy định chi tiết các chủng loại trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn và danh mục các dự án đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2015 được ban hành ngày 6/12/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1656/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1656/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ