Quyết định số 1647/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Số/Ký hiệu: 1647/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/11/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1647/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được ban hành ngày 14/11/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1647/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1647/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ