Quyết định số 162/2006/ QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gia cầm (mổ sẵn)và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ kinh doanh cá thể
Số/Ký hiệu: 162/2006/ QĐ-UBND Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 11/9/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 162/2006/ QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gia cầm (mổ sẵn)và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ kinh doanh cá thể được ban hành ngày 11/9/2006 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 162/2006/ QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 162/2006/ QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội