Quyết định số 1605/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cao Bằng

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số/Ký hiệu: 1605/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 22/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cao Bằng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1605/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành ngày 22/07/2011 bỏi UBND Tỉnh Cao Bằng


Xem chi tiết Quyết định 1605/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1605/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cao Bằng