Quyết định số 1602/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên
Số/Ký hiệu: 1602/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 8/11/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1602/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên được ban hành ngày 8/11/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1602/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1602/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ