Quyết định số 1601/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 1601/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/10/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1601/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được ban hành ngày 15/10/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1601/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1601/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ