Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 16/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 19/03/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh V/v Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 19/03/2010 bỏi UBND TP Hồ Chí Minh


Xem chi tiết Quyết định 16/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh