Quyết định số 1583/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v thành lập Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
Số/Ký hiệu: 1583/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1583/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v thành lập Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội được ban hành ngày 23/08/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1583/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1583/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ