Quyết định số 1572/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1572/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 20/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1572/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai được ban hành ngày 20/08/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1572/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1572/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ