Quyết định số 1571/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số/Ký hiệu: 1571/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1571/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc xác định tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành ngày 28/11/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1571/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1571/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ