Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 15/2011/QĐ-UBND Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 6/5/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 6/5/2011 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 15/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội