Quyết định số 1491/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
Số/Ký hiệu: 1491/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 8/11/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1491/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên được ban hành ngày 8/11/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1491/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1491/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ